Inovace
v železniční dopravě

V této oblasti je možné s výhodou rekuperovat energii získanou při brzdění, dále ji akumulovat s využitím akumulátorů, superkapacitorů a využít opětovně k pohonu.

Cílem je omezení množství CO2 a dalších exhalací v železniční vlečkové dopravě snížením spotřeby fosilních paliv - a to využitím rekuperované energie získané při brzdění vozidla. Vývoj hnacího kolejového vozidla vybaveného superkapacitory má za cíl prodloužení životnosti trakčních baterií.

Kolejový tahač KT 175 - Arrowline a.s.

Technologie

Jako zdroj elektr. proudu pro trakční střídač slouží olověný akumulátor. Olověný trakční akumulátor je velmi tvrdý zdroj elektrické energie, který umožňuje krátkodobě dodávat několikanásobky nominálního proudu.

Vhodnou kombinací se správně dimenzovaným střídačem je pak možno plně využít vlastnosti asynchronního trakčního motoru schopného pracovat až na hranici poměrného záběrového momentu i při velmi nízkých otáčkách. Optimalizace pohonu bude dosaženo využitím superkapacitorů.

V projektu "Testovací hnací kolejové vozidlo s energetickým optimalizačním modulem" budou testovány různé jízdní režimy a navržena fuzzy logic pro řízení provozu vozidla. Výsledky testování pak budou uplatněny ve výrobě kolejových tahačů pro provoz na vlečkách.