Solární energie

Efektivní využívání potenciálu solární energie představuje významnou alternativu v oblasti úspor energie získávané spalováním fosilních paliv.

Aktivity klastru jsou koncentrovány na:

  • vývoj a zkoumání vysoce selektivních vrstev pro termické solární kolektory
  • vývoj, měření a testování koncentrační solární elektrárny určené k přeměně slunečního záření na tepelnou a elektrickou energii
  • výzkum a vývoj fasádních termických solárních kolektorů
  • výzkum a vývoj kombinovaného energetického zařízení – kotle na biomasu a solárního systému
  • vývoj a výzkum energetické jednotky na bázi Stirlingova motoru pro výrobu elektrické energie a tepla koncentrováním solární energie
Stirlingův motor

Konstrukce Stirlingova motoru

Stirlingův motor má dva pracovní prostory, mezi nimiž může volně proudit plyn (je v nich stejný tlak). Jeden z prostorů je studený, druhý horký. Toho je docíleno přímým ohříváním a chlazením komor nebo vnějším ohřívačem a chladičem. Mezi ohřívačem a chladičem je obvykle zařazen ještě regenerátor akumulující teplo plynu procházejícího z ohřívače do chladiče nebo naopak.

Stirlingův motor - pracovní cyklus

Tohoto motoru existuje mnoho modifikací - písty mohou být v samostat. válcích nebo v 1 společném válci, kdy 1 z pístů pracuje v dvojčinném režimu.

Verze Stirlingova motoru - schéma