Generátory elektrické energie
Posted on: 25. 8. 2017, by :

Díky tomuto přístroji proudí energie od jednoho drátu ke druhému. Rozeznáváme v podstatě dva druhy:

o Alternátor– generuje střídavý proud
o Dynamo– generuje zase stejnosměrný proud
Hlavní princip spočívá v tom, že přeměňuje mechanickou energii na tu elektrickou. Napětí potřebujeme k tomu, abychom mohli v době, kdy venku panuje tma svítit a díky tomu pracovat nebo si užívat volný čas s ostatními.

generátor

Stejnosměrný a střídavý proud
Praxe názorně ukázala, že výhodnější je především střídavý proud. Jak si názorně představit rozdíl mezi nimi? Uvedeme si to na příkladu pily. Pilou můžeme řezat na jednu stranu a vždy čepel vyndat, nastavit na začátek a začít zase jedním tahem. Anebo řežete na obě strany, tedy sem a tam. To je v principu jednoduchým způsobem prezentovaný rozdíl.

Jak tedy funguje celý proces
Určitě budete potřebovat generátor na výrobu elektřiny. Lidově jej znáte určitě pod označením dynamo. Funguje na bázi magnetického pole ve formě smyčky. Magnetické pole působí na elektrony ve smyčce jako gravitační síla na vás. Elektrony jsou tlačeny přitom směrem dolů. Vtip ale spočívá přitom v tom, že se smyčka v magnetickém poli neustále točí. Doslova se tak přelévají z horní části do té spodní. Pak dojde k výměně a točí se zase opačným směrem. Generuje se tak střídavý proud. Ten je následně mechanickém komunikátorem usměrněn na stejnosměrný proud.

výroba elektřiny

Kde všude generátor můžete využít
Pokud patříte mezi milovníky koncertů a festivalů, pak se tady s podobným zařízením určitě setkáte. K tomu, abyste si totiž mohli hudbu dokonale užít, budete potřebovat velké množství energie, která zajistí perfektní přenos zvuku a díky světlu uvidíte své milované interprety i uprostřed noci. Řada organizátorů si totiž podobné přístroje půjčuje. Tyto agregáty totiž dokážou vyrobit opravdu velké množství potřebné energie, takže se nemusí trápit ani případným výpadkem. Přitom jejich pronájem není ani příliš nákladný a veškerý servis vám zajistí školení odborníci.