Kam ochotnická divadla patří, a jaká jejich perspektiva?
Posted on: 7. 1. 2020, by :

V dnešním článku se blíže zaměřím na ochotnická divadla, což jsou vlastně divadelní spolky, jenž vytvoří určitá skupinka nadšenců, kteří mají zájem na tom, aby byli jejich přátelé pobaveni. Nejčastěji tyto soubory vídáme ve městech, na vesnicích již méně, avšak stále se najdou výjimky.
Jedná se tedy o amatérské herce, pro něž toto není povoláním, nýbrž koníčkem, což znamená, že za svou odvedenou práci nedostávají žádné finanční hodnocení. Někdy se však může stát, a to zejména u vesnických amatérských divadel, že bude předem daná cena vstupenek či se někde u vstupu objeví kasička či nádoba jí podobná s nápisem „dobrovolné vstupné“.¨
prázdné hlediště
Nezalekněte se a přispějte, jelikož zejména vesnické spolky nemají mnoho financí potřebných pro svůj rozvoj, a proto jsou tedy tato seskupení sponzorována ze strany vedení obce, řad dobrovolníků či ochotníky samotnými. Ve městech je samozřejmě tato situace daleko lépe řešena, jelikož jsou zde větší finanční rozpočty, avšak nižší finanční podpora vesnických amatérských divadel nesnižuje jejich kvalitu, spíše naopak
Dá se však říci, že v minulosti byla tato činnost častější. Ovšem pokud si zanalyzujete dnešní dobu, která má co dočinění s rozvojem lidstva, technologií a celkově vede k perspektivnímu a nezastavitelnému pokroku, je to vlastně pochopitelné. Určitý vliv na tuto situaci má také fakt, že dříve lidé trávili čas spíše off-line než on-line, přičemž dnes je to naopak. Proč vlastně současné seskupení lidí touží po tomto druhu zábavy?
Ač se to nezdá, lidé jsou stále stejní – minimálně, co se týče určitých bodů života. I v neveselých obdobích se chtějí bavit a zahnat své pochmurné myšlenky. Pokud se však zaměříme na osoby, které vidíme poté, co se zvedne opona, tak ochotníci sami se této zájmové činnosti věnují zejména z důvodů, že je to baví, a zároveň také pomáhají druhým, což na první pohled nemusí být jasné ani jim samotným.
divadelní hra
V neposlední řadě je nutné zmínit, že se jedná o činnost, jenž daný kolektiv stmeluje, a právě díky tomu jsou poté zejména na vesnicích lepší podmínky pro život jejich obyvatel. Ochotnická divadla jsou tedy dnes spíše netradičním způsobem zábava, avšak to jim hraje do karet. Jelikož se nejedná o činnost všude se vyskytující, snaží se její zástupci, o co nejlepší reprezentaci tohoto „řemesla“.