Stále oblíbenější Waldorfské školy
Posted on: 25. 9. 2018, by :

Waldofské školy jsou v podstatě alternativou škol běžných. Jejich základem jsou myšlenky rakouského filozofa a myslitele Rudolfa Steinera. V letošním roce už těchto škol funguje v rámci celého světa přes jedenáct set. V České republice je Waldorfských základních škol teprve devatenáct, ale zájem o ně stále roste. 
zeměpis a chlapci

Důraz kladen na dítě a spolupráci

Výuka v těchto alternativních školách je opravdu velmi odlišná od těch běžných. Děti jsou vnímány jako svobodní jedinci a výchova není striktně předepsána, nýbrž odvozována z jejich přirozenosti. Učitelé respektují individualitu dětí a cílem vzdělávání není stejný obsah vědomostí a totožné chování všech, nýbrž jedinečnost a silná osobnost každého dítěte.
Atmosféra v době výuky je velmi uvolněná, učitel funguje jako partner dětí, a ty se také podílí na tvorbě obsahu učiva. Také rodiče jsou do činnosti školy hojně zapojováni a v podstatě se počítá s tím, že se budou aktivně účastnit jak mimoškolních aktivit, tak i dění v rámci výuky samotné. Konzultace s učiteli není odvislá jen od povinných třídních schůzek. Rodiče se s učiteli scházejí každý měsíc, přičemž debatují a společně hledají případná řešení.
matematika a dítě

Co patří mezi unikáty, z nichž by si běžné školy mohly brát příklad?

Ve Waldorfských školách je dětem v první třídě usnadněn nástup do školy tím, že dostane svého patrona z vyšších ročníků. Pomůže mu tak orientovat se a získá pocit bezpečí a sounáležitosti. Rodiče se aktivně podílejí na tvorbě první čítanky pro svého malého školáčka, znamená to tedy, že ji opravdu píší a také ilustrují. Děti jsou vedeny ke hře na hudební nástroj, konkrétně na flétnu, jíž věnují každý den určitý čas. Začátek a konec hodiny není ohlašován tradičním zvonkem, jak jsme zvyklí z běžných škol. Ani hodnocení dětí netvoří známky, je jím slovní hodnocení, které obsahuje často pochvalu a povzbuzení pro další pokrok. Velkou raritou je také jeden třídní učitel od první třídy až po ukončení školní docházky. Děti se tak nemusí neustále vyrovnávat se stresujícími změnami.


 Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup