Výběrová řízení

23. února 2012 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Vývoj a dodávka obslužného zařízení k zabezpečení provozu technologie pro termický rozklad

v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurenceschopnosti v klastru ENVICRACK"

22. února 2012 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj kombinovaného energetického zařízení na spalování biomasy a fosilních paliv

v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurenceschopnosti v klastru ENVICRACK"

21. února 2012 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Pořízení technického vybavení pro výzkum akumulace energie

v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurenceschopnosti v klastru ENVICRACK"

20. února 2012 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Zabezpečení propagace technologií vyvinutých v klastru ENVICRACK na území polské republiky

v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurenceschopnosti v klastru ENVICRACK"

20. února 2012 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Aplikace procesu pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů
Výzkum a vývoj pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů

v rámci projektu 5.1 SPK01/019 "Rozvoj a posilování konkurenceschopnosti v klastru ENVICRACK"

7. dubna 2010 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Optimalizace řízení hnacího kolejového vozidla

7. dubna 2010 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Dodávka testovacího hnacího kolejového vozidla

10. března 2010 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Výzkum a vývoj technologie pyrolýzy pro recyklaci kovonosných odpadů

18. listopadu 2009 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Dodávka technologického zařízení určeného k termickému rozkladu pyrolýzních plynů a dehtů v pevném loži tvořeném uhlíkatými materiály

18. listopadu 2009 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Zřízení zkušebny k vývoji, měření a testování koncentrační solární elektrárny určené k přeměně slunečního záření na tepelnou a el. energii

5. srpna 2009 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Studie a návrh solárního receiveru Stirlingova motoru

5. srpna 2009 vyhlášeno Výběrové řízení na zakázku »

Dodávka zkušebního zařízení a technického řešení solární verze Stirlingova motoru pro vývoj energet. jednotky na bázi Stirlingova motoru pro výrobu el. energie a tepla koncentrováním solární energie

Aktuálně

Družstvo ENVICRACK
IČ: 277 65 075, DIČ: CZ27765075
1. máje 34/120, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Analytik: Eva Wartová
tel.: +420 596 600 222
e-mail: eva.wartovaenvicrackcz