Životní prostředí

Klastr ENVICRACK se hlásí ke své odpovědnosti za trvalé zlepšování životního prostředí.

Obnovitelné zdroje energie - mapa

Vývojem ekologicky orientovaného zařízení deklarujeme, že jak environmentální hlediska, tak hlediska kvality se stávají nedílnou součástí strategie vývoje technologií.

Přijetím politiky udržitelného rozvoje se dobrovolně přihlašujeme k činnostem, které aktivně ovlivňují zlepšování životního prostředí ve společnosti i v regionu.

Komunikace se zainteresovanými stranami

Družstvo ENVICRACK komunikuje otevřeně a vstřícně se všemi zainteresovanými stranami, jako jsou:

  • příslušné orgány státní správy
  • ekologické iniciativy
  • dodavatelé technologií
  • partneři a spolupracující firmy a instituce
Skládka komunálního odpadu